Onze visie

De opkomst van grote, vaak internationale netwerken heeft ervoor gezorgd dat de belangen van grote (inter)nationale adverteerders beter behartigd kunnen worden. De belangrijkste keerzijde van deze ontwikkeling is dat kleine tot middelgrote adverteerders weinig tot geen baat hebben bij deze globalisering en schaalvergroting. Sterker nog; er is onvoldoende tijd en aandacht om deze belangrijke adverteerdersgroepen op een goede wijze te begeleiden en te adviseren. Juist daarom richten wij onze effectiviteit op deze adverteerders zodat zij de volle aandacht en toewijding kunnen verwachten die zij ook verdienen.

Dit doen wij door een sterke focus op persoonlijke aandacht, hoog service niveau, één vast contactpersoon én up-to-date markt- en klantkennis.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat adverteerders meer en meer behoefte hebben aan een sterkere (strategische) adviesrol van het mediabureau. Wij houden hier terdege rekening mee door extra veel aandacht te geven aan deze belangrijke fase door juist ook kritische vragen te durven stellen die er toe moeten leiden dat de adverteerder daadwerkelijk verder wordt geholpen.

De ontwikkeling van online tot volwaardig en belangrijk onderdeel van de mediastrategie en het mediaplan krijgt bij makeyourmedia al jaren lang de focus. Echter, wij zijn er van overtuigd dat de absolute kracht van de mediamix alles bepalend is in de uiteindelijke realisatie van de doelstellingen.

Online is belangrijk en wordt steeds belangrijker, en wordt nog veel krachtiger ingezet in combinatie met andere mediumtypen. Juist daarom werken wij ook full service op mediumtype niveau van TV & Radio tot Outdoor, Print, Online en Social Media.