Campagne management

Campagne management is erop gericht om de (online) campagne resultaten waar mogelijk verder te verbeteren. Dit doen wij door continue monitoring van campagnes, het optimaliseren (doorvoeren van verbeteringen) en rapporteren van de resultaten in een van te voren met de adverteerder afgesproken vaste frequentie. Goed campagne management vergt op de eerste plaats toegang tot de juiste admanagement systemen, maar bovenal kennis en strategisch inzicht om de resultaten op de juiste wijze te beïnvloeden. Het is van groot belang om deze cijfers op een overzichtelijke en dus begrijpelijke manier te presenteren om steeds meer inzichten te vergaren en uiteraard ook om belangrijke leerpunten door te voeren in de huidige én toekomstige campagnes. Het voeren van effectief campagne management resulteert in inzichten die zorgen voor een goede tussentijdse optimalisatie én kunnen worden gebruikt om campagne-evaluaties nog concreter te maken. Deze inzichten zijn ook van groot belang voor nieuwe campagnes. makeyourmedia neemt de tijd voor deze evaluaties door concrete conclusies en aanbevelingen te presenteren die moeten leiden tot nog betere resultaten.