Prins Bernhard Cultuurfonds

Als je mensen, dromen en werelden samenbrengt, komt cultuur tot leven. Prins Bernhard Cultuurfonds. Het begin van iets moois.

We werken met veel plezier en enthousiasme voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en deden succesvolle campagnes voor onder andere de donateurs campagnes, de jaarlijkse Cultuur in de Buurt actie en Cultuurfondsbeurzen.       

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.